Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN VĂN BẢN
Tên văn bản Thông tư số 53/2017/TT-BTNMT ngày 04/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định ngưng hiệu lực thi hành Khoản 5 Điều 6 Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết Nghị định số
Cơ quan ban hành Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản Thông tư
Ngày ban hành 04/12/2017
Số hiệu 53/2017/TT-BTNMT
Người ký BỘ TRƯỞNG Trần Hồng Hà
Số hiệu văn bản sao 301/SY-UBND
Hình thức sao Sao y bản chính
Ngày sao 11/12/2017
Người ký văn bản sao PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH Nguyễn Anh Tuấn
Nơi nhận Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Tư pháp, Nông nghiệp và PTNT, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng; Cục Thuế tỉnh; UBND các huyện, thành phố.
Tệp đính kèm Tải về
Sign In