Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN VĂN BẢN
Tên văn bản Thông tư số 06/2017/TT-BKHĐT ngày 05/12/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu về lựa chọn nhà thầu
Cơ quan ban hành Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Loại văn bản Thông tư
Ngày ban hành 05/12/2017
Số hiệu 06/2017/TT-BKHĐT
Người ký BỘ TRƯỞNG Nguyễn Chí Dũng
Số hiệu văn bản sao 304/SY-UBND
Hình thức sao Sao y bản chính
Ngày sao 13/12/2017
Người ký văn bản sao PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH Nguyễn Anh Tuấn
Nơi nhận Các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; UBND các huyện, thành phố
Tệp đính kèm Tải về
Sign In