Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN VĂN BẢN
Tên văn bản Văn bản hợp nhất số 16/VBHN-BGTVT ngày 30/11/2017 của Bộ Giao thông Vận tải Thông tư Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
Cơ quan ban hành Bộ Giao thông Vận tải
Loại văn bản Văn bản hợp nhất
Ngày ban hành 30/11/2017
Số hiệu 16/VBHN-BGTVT
Người ký BỘ TRƯỞNG Nguyễn Văn Thể
Số hiệu văn bản sao 307/SY-UBND
Hình thức sao Sao y bản chính
Ngày sao 19/12/2017
Người ký văn bản sao PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH Nguyễn Anh Tuấn
Nơi nhận Các Sở: GTVT, XD; UBND các huyện, thành phố
Tệp đính kèm Tải về
Sign In