Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN VĂN BẢN
Tên văn bản Quyết định số 1296/QĐ-BXD ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Xây dựng Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018 của Bộ Xây dựng
Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 28/12/2017
Số hiệu 1296/QĐ-BXD
Người ký THỨ TRƯỞNG Lê Quang Hùng
Số hiệu văn bản sao 10/SY-UBND
Hình thức sao Sao y bản chính
Ngày sao 15/01/2018
Người ký văn bản sao PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH Nguyễn Anh Tuấn
Nơi nhận Các Sở: Xây dựng, Tư pháp, KH&ĐT; UBND các huyện, thành phố.
Tệp đính kèm Tải về
Sign In