Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN VĂN BẢN
Tên văn bản Thông tư số 07/2017//TT-BKHĐT ngày 14/12/2017 của Bộ Kế hoạch và Đàu tư Quy định và hướng dẫn một số nội dung tại Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 41/2016/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2
Cơ quan ban hành Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Loại văn bản Thông tư
Ngày ban hành 14/12/2017
Số hiệu 07/2017//TT-BKHĐT
Người ký BỘ TRƯỞNG Nguyễn Chí Dũng
Số hiệu văn bản sao 09/SY-UBND
Hình thức sao Sao y bản chính
Ngày sao 15/01/2018
Người ký văn bản sao PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH Nguyễn Anh Tuấn
Nơi nhận Sở: KH&ĐT, Tài chính, Lao động - TB&XH, Nông nghiệp và PTNT, TT&TT; Văn phòng Điều phối Xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo, Ban Dân tộc; Kho bạc Nhà nước tỉnh; UBND các huyện, thành phố.
Tệp đính kèm Tải về
Sign In