Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN VĂN BẢN
Tên văn bản Thông tư số 56/2017/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật thành lập bản đồ hành chính cấp tỉnh
Cơ quan ban hành Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản Thông tư
Ngày ban hành 08/12/2017
Số hiệu 56/2017/TT-BTNMT
Người ký THỨ TRƯỞNG Nguyễn Thị Phương Hoa
Số hiệu văn bản sao 06/SY-UBND
Hình thức sao Sao y bản chính
Ngày sao 10/01/2018
Người ký văn bản sao PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH Trần Đình Thất
Nơi nhận
Tệp đính kèm Tải về
Sign In