Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN VĂN BẢN
Tên văn bản Thông tư số 49/2017/TT-BGTVT ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giao thông Vận tải Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật khảo sát đường thủy nội địa
Cơ quan ban hành Bộ Giao thông Vận tải
Loại văn bản Thông tư
Ngày ban hành 15/12/2017
Số hiệu 49/2017/TT-BGTVT
Người ký THỨ TRƯỞNG Nguyễn Nhật
Số hiệu văn bản sao 12/SY-UBND
Hình thức sao Sao y bản chính
Ngày sao 16/01/2018
Người ký văn bản sao PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH Nguyễn Anh Tuấn
Nơi nhận Các Sở: Giao thông Vận tải, Tài chính.
Tệp đính kèm Tải về
Sign In