Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN VĂN BẢN
Tên văn bản Quy chế phối hợp số 01/QCPH/TQ-BK ngày 02 tháng 01 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang - Bắc Kạn Trong công tác quảnlý, bảo vệ khoáng sản tại các khu vực giáp ranh giữa tỉnh Tuyên Quang với tỉnh Bắc Kạn
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang - Bắc Kạn
Loại văn bản Quy chế phối hợp
Ngày ban hành 02/01/2018
Số hiệu 01/QCPH/TQ-BK
Người ký PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH TUYÊN QUANG Nguyễn Đình Quang PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC KẠN Nông Văn Chí
Số hiệu văn bản sao 16/SY-UBND
Hình thức sao Sao y bản chính
Ngày sao 23/01/2018
Người ký văn bản sao PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH Nguyễn Anh Tuấn
Nơi nhận Các Sở: TN&MT, CT, XD, KHĐT, TC, NNPTNT; UBND các huyện: Chợ Đồn, Ba Bể, Pác Nặm; Bộ CHQS tỉnh; Công an tỉnh.
Tệp đính kèm Tải về
Sign In