Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN VĂN BẢN
Tên văn bản Quyết định số 46/QĐ-BNV ngày 16 tháng 01 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ
Cơ quan ban hành Bộ Nội vụ
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 16/01/2018
Số hiệu 46/QĐ-BNV
Người ký BỘ TRƯỞNG Lê Vĩnh Tân
Số hiệu văn bản sao 19/SY-UBND
Hình thức sao Sao y bản chính
Ngày sao 29/01/2018
Người ký văn bản sao PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH Trần Đình Thất
Nơi nhận Sở Nội vụ; Sở Tư pháp.
Tệp đính kèm Tải về
Sign In