Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN VĂN BẢN
Tên văn bản Thông tư số 15/2017/TT-BXD ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Xây dựng Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả
Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng
Loại văn bản Thông tư
Ngày ban hành 28/12/2017
Số hiệu 15/2017/TT-BXD
Người ký THỨ TRƯỞNG Lê Quang Hùng
Số hiệu văn bản sao 24/SY-UBND
Hình thức sao Sao y bản chính
Ngày sao 05/02/2018
Người ký văn bản sao PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH Nguyễn Anh Tuấn
Nơi nhận Các Sở: GTVT, NN&PTNT, CT,TP; UBND các huyện, thành phố.
Tệp đính kèm Tải về
Sign In