Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN VĂN BẢN
Tên văn bản Thông tư số 52/2017/TT-BTNMT ngày 30 tháng 11 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn
Cơ quan ban hành Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản Thông tư
Ngày ban hành 30/11/2017
Số hiệu 52/2017/TT-BTTMT
Người ký THỨ TRƯỞNG Nguyễn Linh Ngọc
Số hiệu văn bản sao 28/SY-UBND
Hình thức sao Sao y bản chính
Ngày sao 12/02/2018
Người ký văn bản sao PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH Nguyễn Anh Tuấn
Nơi nhận Các Sở: TN&MT, TP; UBND các huyện, thành phố
Tệp đính kèm Tải về
Sign In