Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN VĂN BẢN
Tên văn bản Nghị định số 17/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản
Cơ quan ban hành Chính phủ
Loại văn bản Nghị định
Ngày ban hành 02/02/2018
Số hiệu 17/2018/NĐ-CP
Người ký THỦ TƯỚNG Nguyễn Xuân Phúc
Số hiệu văn bản sao 32/SY-UBND
Hình thức sao Sao y bản chính
Ngày sao 27/02/2018
Người ký văn bản sao PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH Trần Đình Thất
Nơi nhận Các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Tài chính; NHNN Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Kạn; UBND các huyện, thành phố.
Tệp đính kèm Tải về
Sign In