Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN VĂN BẢN
Tên văn bản Thông tư số 64/2017/TT-BCA ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Công an Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về đăng ký xe
Cơ quan ban hành Bộ Công an
Loại văn bản Thông tư
Ngày ban hành 28/12/2017
Số hiệu 64/2017/TT-BCA
Người ký BỘ TRƯỞNG Thượng tướng Tô Lâm
Số hiệu văn bản sao 35/SY-UBND
Hình thức sao Sao y bản chính
Ngày sao 28/02/2018
Người ký văn bản sao PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH Trần Đình Thất
Nơi nhận Công an tỉnh.
Tệp đính kèm Tải về
Sign In