Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN VĂN BẢN
Tên văn bản Quyết định số 590/QĐ-BCT ngày 21 tháng 02 năm 2018 của Bộ Công Thương về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và một phần thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Công Thương được ban hành từ ngày 01/01/2017 đến hết ngày 31/01/2018
Cơ quan ban hành Bộ Công Thương
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 21/02/2018
Số hiệu 590/QĐ-BCT
Người ký BỘ TRƯỞNG Trần Tuấn Anh
Số hiệu văn bản sao 37/SY-BCT
Hình thức sao Sao y bản chính
Ngày sao 09/03/2018
Người ký văn bản sao PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH Nguyễn Anh Tuấn
Nơi nhận Các Sở: Công Thương, Tư pháp; UBND các huyện, thành phố.
Tệp đính kèm Tải về
Sign In