Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN VĂN BẢN
Tên văn bản Thông tư số 15/2018/TT-BTC ngày 07 tháng 02 năm 2018 của Bộ Tài chính Quy định về chi phí phát hành, hoán đổi, mua lại, thanh toán gốc, lãi trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Loại văn bản Thông tư
Ngày ban hành 07/02/2018
Số hiệu 15/2018/TT-BTC
Người ký THỨ TRƯỞNG Trần Văn Hiếu
Số hiệu văn bản sao 39/SY-UBND
Hình thức sao Sao y bản chính
Ngày sao 19/03/2018
Người ký văn bản sao PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH Nguyễn Anh Tuấn
Nơi nhận Sở Tài chính; Kho bạc Nhà nước tỉnh; Ngân hàng Nhà nước tỉnh; UBND các huyện, thành phố.
Tệp đính kèm Tải về
Sign In