Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN VĂN BẢN
Tên văn bản Thông tư số 12/2018/TT-BTC ngày 31/01/2018 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số nội dung về giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả đầu tư vốn nhà nước tại tổ chức tín dụng do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và tổ chức tín dụng do Nhà nước nắm giữ trên 50%
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Loại văn bản Thông tư
Ngày ban hành 31/01/2018
Số hiệu 12/2018/TT-BTC
Người ký THỨ TRƯỞNG Trần Văn Hiếu
Số hiệu văn bản sao 40/SY-UBND
Hình thức sao Sao y bản chính
Ngày sao 20/03/2018
Người ký văn bản sao PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH Nguyễn Anh Tuấn
Nơi nhận Sở Tài chính; Kho bạc Nhà nước tỉnh; Ngân hàng Nhà nước tỉnh; UBND các huyện, thành phố.
Tệp đính kèm Tải về
Sign In