Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN VĂN BẢN
Tên văn bản Quyết định số 387/QĐ-TTg ngày 10 tháng 4 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ Về việc bãi bỏ Quyết định số 2621/QĐ-TTg ngày 31/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi một số mức hỗ trợ phát triển sản xuất theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 10/04/2018
Số hiệu 387/QĐ-TTg
Người ký THỦ TƯỚNG Nguyễn Xuân Phúc
Số hiệu văn bản sao 53/SY-UBND
Hình thức sao Sao y bản chính
Ngày sao 17/04/2018
Người ký văn bản sao PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH Trần Đình Thất
Nơi nhận Ủy ban MTTQVN tỉnh Bắc Kạn; Các Sở: NN&PTNT, TC, KH&ĐT, LĐ-TB&XH, KH&CN; Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Bắc Kạn; Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh Bắc Kạn; UBND các huyện, thành phố.
Tệp đính kèm Tải về
Sign In