Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN VĂN BẢN
Tên văn bản Nghị định số 78/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật
Cơ quan ban hành Chính phủ
Loại văn bản Nghị định
Ngày ban hành 16/05/2018
Số hiệu 78/2018/NĐ-CP
Người ký THỦ TƯỚNG Nguyễn Xuân Phúc
Số hiệu văn bản sao 65/SY-UBND
Hình thức sao Sao y bản chính
Ngày sao 31/05/2018
Người ký văn bản sao PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH Trần Đình Thất
Nơi nhận Sở: Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông Vận tải, Xây dựng, Nông nghiệp và PTNT, Tài nguyên và Môi trường, Lao động - TB&XH, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Y tế; Bộ CHQS tỉnh; Công an tỉnh.
Tệp đính kèm Tải về
Sign In