Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN VĂN BẢN
Tên văn bản Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa
Cơ quan ban hành Chính phủ
Loại văn bản Nghị định
Ngày ban hành 15/05/2018
Số hiệu 74/2018/NĐ-CP
Người ký THỦ TƯỚNG Nguyễn Xuân Phúc
Số hiệu văn bản sao 66/SY-UBND
Hình thức sao Sao y bản chính
Ngày sao 31/05/2018
Người ký văn bản sao PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH Trần Đình Thất
Nơi nhận Sở: Khoa học & Công nghệ, Công Thương, Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông Vận tải, Xây dựng, NN & PTNT, Tài nguyên & Mội trường, Thông tin & Truyền thông, Lao động- TB&XH, VHTT& Du lịch, Y tế; Bộ CHQS tỉnh; Công an tỉnh.
Tệp đính kèm Tải về
Sign In