Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN VĂN BẢN
Tên văn bản Thông tư số 06/2018/TT-BKHCN ngày 15 tháng 5 năm 2018 Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dầu nhờn động cơ đốt trong"
Cơ quan ban hành Bộ Khoa học và Công nghệ
Loại văn bản Thông tư
Ngày ban hành 15/05/2018
Số hiệu 06/2018/TT-BKHCN
Người ký THỨ TRƯỞNG Trần Văn Tùng
Số hiệu văn bản sao 78/SY-UBND
Hình thức sao Sao y bản chính
Ngày sao 04/07/2018
Người ký văn bản sao PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH Trần Đình Thất
Nơi nhận Sở: Khoa học và Công nghệ, Công Thương.
Tệp đính kèm Tải về
Sign In