Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN VĂN BẢN
Tên văn bản Thông tư số 05/2018/TT-BKHCN ngày 15/5/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 24/2015/TT-BKHCN ngày 16 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về thanh tra viên, công chức thanh tra chuyên ành
Cơ quan ban hành Bộ Khoa học và Công nghệ
Loại văn bản Thông tư
Ngày ban hành 15/05/2018
Số hiệu 05/2018/TT-BKHCN
Người ký THỨ TRƯỞNG Trần Văn Tùng
Số hiệu văn bản sao 80/SY-UBND
Hình thức sao Sao y bản chính
Ngày sao 04/07/2018
Người ký văn bản sao PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH Trần Đình Thất
Nơi nhận Sở: Khoa học và Công nghệ; Nội vụ.
Tệp đính kèm Tải về
Sign In