Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN VĂN BẢN
Tên văn bản Thông tư số 17/2017/TT-BKHCN ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định quản lý Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020
Cơ quan ban hành Bộ Khoa học và Công nghệ
Loại văn bản Thông tư
Ngày ban hành 29/12/2017
Số hiệu 17/2017/TT-BKHCN
Người ký THỨ TRƯỞNG Phạm Công Tạc
Số hiệu văn bản sao 81/SY-UBND
Hình thức sao Sao y bản chính
Ngày sao 04/07/2018
Người ký văn bản sao PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH Trần Đình Thất
Nơi nhận Sở: Khoa học và Công nghệ, Tài chính
Tệp đính kèm Tải về
Sign In