Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN VĂN BẢN
Tên văn bản Quyết định số 886/QĐ-BCĐNƠ&TTBĐS ngày 28 tháng 6 năm 2018 của Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản Phê duyệt Kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản
Cơ quan ban hành Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 28/06/2018
Số hiệu 886/QĐ-BCĐNƠ&TTBĐS
Người ký PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG Phạm Hồng Hà
Số hiệu văn bản sao 83/SY-UBND
Hình thức sao Sao y bản chính
Ngày sao 09/07/2018
Người ký văn bản sao PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH Nguyễn Anh Tuấn
Nơi nhận Các Sở: Xây dựng, TN&MT, Tài chính, KH&ĐT, Nông nghiệp và PTNT, Công Thương; UBND các huyện, thành phố.
Tệp đính kèm Tải về
Sign In