Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN VĂN BẢN
Tên văn bản Quyết định số 913/QĐ-BKHĐT ngày 22 tháng 6 năm 2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Về việc đính chính Thông tư số 02/2018/TT-BKHĐT ngày 14 tháng 5 năm 2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg ngày 14 t
Cơ quan ban hành Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 22/06/2018
Số hiệu 913/QĐ-BKHĐT
Người ký THỨ TRƯỞNG Nguyễn Văn Hiếu
Số hiệu văn bản sao 85/SY-UBND
Hình thức sao Sao y bản chính
Ngày sao 12/07/2018
Người ký văn bản sao CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH Hoàng Thị Duyên
Nơi nhận Sở Nông nghiệp vàPTNT; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính; Sở Xây dựng; Công ty THNH MTV Lâm nghiệp; UBND các huyện, thành phố.
Tệp đính kèm Tải về
Sign In