Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN VĂN BẢN
Tên văn bản Văn bản số 782/TT-CL ngày 09 tháng 7 năm 2018 của Cục Trồng trọt về việc thông báo ban hành Thông tư sửa đổi Thông tư số 48/2012/TT-BNNPTNT
Cơ quan ban hành Cục Trồng trọt
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 09/07/2018
Số hiệu 782/TT-CL
Người ký PHÓ CỤC TRƯỞNG Nguyễn Như Cường
Số hiệu văn bản sao 86/SY-UBND
Hình thức sao Sao y bản chính
Ngày sao 13/07/2018
Người ký văn bản sao PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH Trần Đình Thất
Nơi nhận Các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Công Thương; UBND các huyện, thành phố.
Tệp đính kèm Tải về
Sign In