Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN VĂN BẢN
Tên văn bản Quyết định số 755/QĐ-TTCP ngày 29/8/2018 của Tổng Thanh tra Chính phủ Giám sát hoạt động Đoàn thanh tra theo Quyết định số 742/QĐ-TTCP ngày 20/8/2018 của Tổng Thanh tra Chính phủ thanh tra việc thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động khai
Cơ quan ban hành Thanh tra Chính phủ
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 29/08/2018
Số hiệu 755/QĐ-TTCP
Người ký PHÓ TỔNG THANH TRA Bùi Ngọc Lam
Số hiệu văn bản sao 93/SY-UBND
Hình thức sao Sao y bản chính
Ngày sao 31/08/2018
Người ký văn bản sao PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH Trần Đình Thất
Nơi nhận Các Sở: TNvà MT, Xây dựng, Công Thương; Thanh tra tỉnh.
Tệp đính kèm Tải về
Sign In