Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN VĂN BẢN
Tên văn bản Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Chiính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế
Cơ quan ban hành Chính phủ
Loại văn bản Nghị định
Ngày ban hành 31/08/2018
Số hiệu 113/2018/NĐ-CP
Người ký THỦ TƯỚNG Nguyễn Xuân Phúc
Số hiệu văn bản sao 95/SY-UBND
Hình thức sao Sao y bản chính
Ngày sao 10/09/2018
Người ký văn bản sao CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH Hoàng Thị Duyên
Nơi nhận Các Sở, Ban, Ngành; UBND các huyện, thành phố; Các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh; Các tổ chức hội được gia biên chế.
Tệp đính kèm Tải về
Sign In