Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN VĂN BẢN
Tên văn bản Nghị định số 116/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn
Cơ quan ban hành Chính phủ
Loại văn bản Nghị định
Ngày ban hành 07/09/2018
Số hiệu 116/2018/NĐ-CP
Người ký THỦ TƯỚNG Nguyễn Xuân Phúc
Số hiệu văn bản sao 97/SY-UBND
Hình thức sao Sao y bản chính
Ngày sao 17/09/2018
Người ký văn bản sao PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH Trần Đình Thất
Nơi nhận Các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường; NH Nhà nước chi nhánh tỉnh Bắc Kạn; UBND các huyện, thành phố.
Tệp đính kèm Tải về
Sign In