Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN VĂN BẢN
Tên văn bản Nghị định số 123/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số Nghị định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp
Cơ quan ban hành Chính phủ
Loại văn bản Nghị định
Ngày ban hành 17/09/2018
Số hiệu 123/2018/NĐ-CP
Người ký THỦ TƯỚNG Nguyễn Xuân Phúc
Số hiệu văn bản sao 101/SY-UBND
Hình thức sao Sao y bản chính
Ngày sao 24/09/2018
Người ký văn bản sao PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH Trần Đình Thất
Nơi nhận Các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Tài chính, Công Thương, Nội vụ, Y tế, Thông tin và Truyền thông; Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bắc Kạn; UBND các huyện, thành phố.
Tệp đính kèm Tải về
Sign In