Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN VĂN BẢN
Tên văn bản Quyết định số 2843/QĐ-BTNMT ngày 14 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án "Thủy điện Thác Giềng 1&2" tại các huyện Chợ Mới, Bạch Thông và thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
Cơ quan ban hành Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 14/09/2018
Số hiệu 2843/QĐ-BTNMT
Người ký THỨ TRƯỞNG Võ Tuấn Nhân
Số hiệu văn bản sao 102/SY-UBND
Hình thức sao Sao y bản chính
Ngày sao 25/09/2018
Người ký văn bản sao PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH Trịnh Tiến Dũng
Nơi nhận Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư; UBND các huyện: Chợ Mới, Bạch Thông và thành phố Bắc Kạn; UBND các xã: Mỹ Thanh, Hòa Mục và phường Xuất Hóa
Tệp đính kèm Tải về
Sign In