Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN VĂN BẢN
Tên văn bản Thông tư số 143/2018/TT-BQP ngày 15/9/2018 của Bộ Quốc phòng Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 130/2014/TT-BQP ngày 24/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 162/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính
Cơ quan ban hành Bộ Quốc phòng
Loại văn bản Thông tư
Ngày ban hành 15/09/2018
Số hiệu 143/2018/TT-BQP
Người ký THỨ TRƯỞNG Thượng tướng Lê Chiêm
Số hiệu văn bản sao 104/SY-UBND
Hình thức sao Sao y bản chính
Ngày sao 03/10/2018
Người ký văn bản sao PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH Trần Đình Thất
Nơi nhận Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
Tệp đính kèm Tải về
Sign In