Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN VĂN BẢN
Tên văn bản Thông tư số 09/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
Cơ quan ban hành Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản Thông tư
Ngày ban hành 14/09/2018
Số hiệu 09/2018/TT-BTNMT
Người ký THỨ TRƯỞNG Võ Tuấn Nhân
Số hiệu văn bản sao 117/SY-UBND
Hình thức sao Sao y bản chính
Ngày sao 18/10/2018
Người ký văn bản sao PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH Trịnh Tiến Dũng
Nơi nhận Các Sở Khoa học và Công nghệ, Công Thương, Tư pháp; UBND các huyện, thành phố.
Tệp đính kèm Tải về
Sign In