Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN VĂN BẢN
Tên văn bản Thông tư số 13/2018/TT-BNV ngày 19/10/2018 của Bộ Nội vụ Sửa đổi Khoản 8 Mục III Thông tư số 79/2005/TT-BNV ngày 10/8/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chuyển xếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức khi thay đổi công việc và các trường hợp đợc
Cơ quan ban hành Bộ Nội vụ
Loại văn bản Thông tư
Ngày ban hành 19/10/2018
Số hiệu 13/2018/TT-BNV
Người ký THỨ TRƯỞNG Nguyễn Duy Thăng
Số hiệu văn bản sao 120/SY-UBND
Hình thức sao Sao y bản chính
Ngày sao 29/10/2018
Người ký văn bản sao CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH Hoàng Thị Duyên
Nơi nhận Các Sở, Ban, Ngành; UBND các huyện, thành phố; Các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh
Tệp đính kèm Tải về
Sign In