Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN VĂN BẢN
Tên văn bản Nghị quyết số 132/NQ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán
Cơ quan ban hành Chính phủ
Loại văn bản Nghị quyết
Ngày ban hành 24/10/2018
Số hiệu 132/NQ-CP
Người ký THỦ TƯỚNG Nguyễn Xuân Phúc
Số hiệu văn bản sao 122/SY-UBND
Hình thức sao Sao y bản chính
Ngày sao 31/10/2018
Người ký văn bản sao CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH Hoàng Thị Duyên
Nơi nhận TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh; Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thành phố
Tệp đính kèm Tải về
Sign In