Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN VĂN BẢN
Tên văn bản Thông tư số 13/2018/TT-BTNMT ngày 18/10/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật thành lập bản đồ nhiệt bề mặt nước biển và bản đồ hàm lượng diệp lục bề mặt nước biển tỷ lệ 1:500.000, 1:1.000.000 bằng dữ liệu viễn thám quang học độ phân giải
Cơ quan ban hành Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản Thông tư
Ngày ban hành 18/10/2018
Số hiệu 13/2018/TT-BTNMT
Người ký THỨ TRƯỞNG Lê Công Thành
Số hiệu văn bản sao 124/SY-UBND
Hình thức sao Sao y bản chính
Ngày sao 05/11/2018
Người ký văn bản sao PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH Nguyễn Anh Tuấn
Nơi nhận Các Sở: KH&CN, TP; UBND các huyện, thành phố.
Tệp đính kèm Tải về
Sign In