Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN VĂN BẢN
Tên văn bản Quyết định số 1438/QĐ-TTg ngày 29 tháng 10 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án hỗ trợ cho trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăn sóc, giáo dục tại cộng đồng giai đoạn 2018-2025
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 29/10/2018
Số hiệu 1438/QĐ-TTg
Người ký PHÓ THỦ TƯỚNG Vũ Đức Đam
Số hiệu văn bản sao 126/SY-UBND
Hình thức sao Sao y bản chính
Ngày sao 07/11/2018
Người ký văn bản sao PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH Trịnh Tiến Dũng
Nơi nhận Các Sở: LĐTBXH, Y tế, Tài chính, KH&ĐT, GD&ĐT, VHTTDL, TT&TT; UBND các huyện, thành phố
Tệp đính kèm Tải về
Sign In