Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN VĂN BẢN
Tên văn bản Thông tư số 15/2018/TT-BTNMT ngày 25 tháng 10 năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật công tác phân tích XRF bằng thiết bị cầm tay hoặc di động để xác định hàm lượng các nguyên tố hóa học trong mẫu đất
Cơ quan ban hành Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản Thông tư
Ngày ban hành 25/10/2018
Số hiệu 15/2018/TT-BTNMT
Người ký THỨ TRƯỞNG Trần Quý Kiên
Số hiệu văn bản sao 129/SY-UBND
Hình thức sao Sao y bản chính
Ngày sao 12/11/2018
Người ký văn bản sao PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH Nguyễn Anh Tuấn
Nơi nhận Các Sở: TN&MT, LĐ TB&XH, KH&CN, TP; UBND các huyện, thành phố.
Tệp đính kèm Tải về
Sign In