Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN VĂN BẢN
Tên văn bản Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế
Cơ quan ban hành Chính phủ
Loại văn bản Nghị định
Ngày ban hành 12/11/2018
Số hiệu 155/2018/NĐ-CP
Người ký THỦ TƯỚNG Nguyễn Xuân Phúc
Số hiệu văn bản sao 135/SY-UBND
Hình thức sao Sao y bản chính
Ngày sao 21/11/2018
Người ký văn bản sao PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH Trịnh Tiến Dũng
Nơi nhận Các Sở: Y tế, Công Thương, Công an tỉnh, Nông nghiệp và PTNT, Lao động - Thương binh và Xã hội; UBND các huyện, thành phố.
Tệp đính kèm Tải về
Sign In