Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN VĂN BẢN
Tên văn bản Thông tư số 118/2018/TT-BTC ngày 28/11/2018 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí thẩm định xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản; lệ phí cấp giấy phép khai thác, hoạt động thủy sản
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Loại văn bản Thông tư
Ngày ban hành 28/11/2018
Số hiệu 118/2018/TT-BTC
Người ký THỨ TRƯỞNG Vũ Thị Mai
Số hiệu văn bản sao 02/SY-UBND
Hình thức sao Sao y bản chính
Ngày sao 05/01/2019
Người ký văn bản sao PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐBQH, HĐND VÀ UBND TỈNH Trần Đình Thất
Nơi nhận Các Sở: Nông nghiệp và PTNT; UBND các huyện, thành phố.
Tệp đính kèm Tải về
Sign In