Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN VĂN BẢN
Tên văn bản Quyết định số 1625/QĐ-BXD ngày 27/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Ban hành kế hoạch của Bộ Xây dựng triển khai thực hiện Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 09/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước đối với công tác quản lý 
Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 27/12/2018
Số hiệu 1625/QĐ-BXD
Người ký THỨ TRƯỞNG Nguyễn Văn Sinh
Số hiệu văn bản sao 04/SY-UBND
Hình thức sao Sao y bản chính
Ngày sao 08/01/2019
Người ký văn bản sao PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐBQH, HĐND VÀ UBND TỈNH Nguyễn Anh Tuấn
Nơi nhận Các Sở:KH&ĐT, TC, TN&MT, TP; UBND các huyện, thành phố.
Tệp đính kèm Tải về
Sign In