Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN VĂN BẢN
Tên văn bản Thông tư số 56/2018/TT-BCT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Công thương Hướng dẫn thực hiện một số điều của Hiệp định Thương mại biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
Cơ quan ban hành Bộ Công thương
Loại văn bản Thông tư
Ngày ban hành 26/12/2018
Số hiệu 56/2018/TT-BCT
Người ký BỘ TRƯỞNG Trần Tuấn Anh
Số hiệu văn bản sao 11/SY-UBND
Hình thức sao Sao y bản chính
Ngày sao 25/01/2019
Người ký văn bản sao PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐBQH, HĐND VÀ UBND TỈNH Nguyễn Anh Tuấn
Nơi nhận Chi cụ Hải quan Bắc Kạn; Sở Công Thương
Tệp đính kèm Tải về
Sign In