Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN VĂN BẢN
Tên văn bản Thông tư số 35/2018/TT-BTNMT ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định tiêu chí xác định và ban hành Danh mục loài ngoại lai xâm hại
Cơ quan ban hành Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản Thông tư
Ngày ban hành 28/12/2018
Số hiệu 35/2018/TT-BTNMT
Người ký THỨ TRƯỞNG Võ Tuấn Nhân
Số hiệu văn bản sao 12/SY-UBND
Hình thức sao Sao y bản chính
Ngày sao 28/01/2019
Người ký văn bản sao PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐBQH, HĐND VÀ UBND TỈNH Nguyễn Anh Tuấn
Nơi nhận Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT, Tư pháp; UBND các huyện, thành phố.
Tệp đính kèm Tải về
Sign In