Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN VĂN BẢN
Tên văn bản Thông tư số 25/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ Tài nguyên - Môi trường Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ
Cơ quan ban hành Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản Thông tư
Ngày ban hành 14/12/2018
Số hiệu 25/2018/TT-BTNMT
Người ký THỨ TRƯỞNG Nguyễn Thị Phương Hoa
Số hiệu văn bản sao 14/SY-UBND
Hình thức sao Sao y bản chính
Ngày sao 28/01/2019
Người ký văn bản sao PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐBQH, HĐND VÀ UBND TỈNH Trần Đình Thất
Nơi nhận Sở Tài chính; UBND các huyện, thành phố.
Tệp đính kèm Tải về
Sign In