Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN VĂN BẢN
Tên văn bản Quyết định số 03/2019/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành tiêu chí xác định xã, thôn hoàn thành mục tiêu Dự án 2 (Chương trình 135) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 15/01/2019
Số hiệu 03/2019/QĐ-TTg
Người ký PHÓ THỦ TƯỚNG Vương Đình Huệ
Số hiệu văn bản sao 16/SY-UBND
Hình thức sao Sao y bản chính
Ngày sao 30/01/2019
Người ký văn bản sao PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐBQH, HĐND VÀ UBND TỈNH Trịnh Tiến Dũng
Nơi nhận Các Sở, đơn vị: TC, KH&ĐT, LĐTBXH, NN&PTNT, XD, Y tế, GD&ĐT, VHTT&DL, GTVT, Văn phòng ĐPXDNTM&GN, Ban Dân tộc; Ủy ban MTTQ và các đòn thể tỉnh; UBND các huyện, thành phố.
Tệp đính kèm Tải về
Sign In