Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN VĂN BẢN
Tên văn bản Thông tư số 04/2019/TT-BNNPTNT ngày 01/4/2019 của Bộ NN và PTNT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2017/TT-BNNPTNT ngày 01/3/2017 của Bộ NN và PTNT hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới gđ 2016-2020
Cơ quan ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Loại văn bản Thông tư
Ngày ban hành 01/04/2019
Số hiệu 04/2019/TT-BNNPTNT
Người ký THỨ TRƯỞNG Trần Thanh Nam
Số hiệu văn bản sao 37/SY-UBND
Hình thức sao Sao y bản chính
Ngày sao 24/04/2019
Người ký văn bản sao PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐBQH, HĐND VÀ UBND TỈNH Trần Đình Thất
Nơi nhận VPĐP xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo tỉnh; UBND các huyện, thành phố.
Tệp đính kèm Chưa có tệp tin
Sign In