Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN VĂN BẢN
Tên văn bản Nghị định số 64/2019/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ Sửa đổi Điều 7 Nghị định số 160/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ
Cơ quan ban hành Chính phủ
Loại văn bản Nghị định
Ngày ban hành 16/07/2019
Số hiệu 64/2019/NĐ-CP
Người ký THỦ TƯỚNG Nguyễn Xuân Phúc
Số hiệu văn bản sao 48/SY-UBND
Hình thức sao Sao y bản chính
Ngày sao 18/07/2019
Người ký văn bản sao PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐBQH, HĐND VÀ UBND TỈNH Trần Đình Thất
Nơi nhận Các Sở: NN &PTNT, Công thương, Khoa học và Công nghệ; Công an tỉnh; Cục Quản lý thị trường tỉnh; UBND các huyện, thành phố.
Tệp đính kèm Tải về
Sign In