Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN VĂN BẢN
Tên văn bản Nghị định số 62/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa
Cơ quan ban hành Chính phủ
Loại văn bản Nghị định
Ngày ban hành 11/07/2019
Số hiệu 62/2019/NĐ-CP
Người ký THỦ TƯỚNG Nguyễn Xuân Phúc
Số hiệu văn bản sao 51/SY-UBND
Hình thức sao Sao y bản chính
Ngày sao 24/07/2019
Người ký văn bản sao PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐBQH, HĐND VÀ UBND TỈNH Trần Đình Thất
Nơi nhận Sở NN&PTNT, TN&MT, KH&ĐT, TC, TP; Cục Thuế tỉnh; UBND các huyện, thành phố.
Tệp đính kèm Tải về
Sign In