Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
STTTên văn bảnSố VBNgày BHTải tệp tin
1Báo cáo Tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ; tình hình kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tháng 02 và 02 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 96/BC-UBND25/02/2020 Tải về
2BC Tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ; tình hình kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tháng 01 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn42/BC-UBND22/01/2020 Tải về
3Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2019; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2020648/BC-UBND18/11/2019 Tải về
4Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ; Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 01/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ và tình hình kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 9 tháng năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn552/BC-UBND26/09/2019 Tải về
5Báo cáo tình hình kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn499/BC-UBND27/08/2019 Tải về
6Báo cáo tình hình kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn445/BC-UBND29/07/2019 Tải về
7Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019353/BC-UBND20/06/2019 Tải về
8Báo cáo tình hình kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn298/BC-UBND28/05/2019 Tải về
9Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ; tình hình kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn230/BC-UBND26/04/2019 Tải về
10Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh quý I/2019 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn179/BC-UBND02/04/2019 Tải về
11Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ và tình hình kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh quý I/2019 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn159/BC-UBND27/03/2019 Tải về
12Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ và tình hình kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tháng 02 năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn78/BC-UBND25/02/2019 Tải về
13Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ và tình hình kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh tháng 01 năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn48/BC-UBND24/01/2019 Tải về
14Báo cáo Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2018; Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2019 của tỉnh Bắc Kạn470/BC-UBND01/11/2018 Tải về
15Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2018; nhiệm vụ tháng 8 năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn317/BC-UBND30/07/2018 Tải về
16Báo cáo Tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 201824921/06/2018 Tải về
17Báo cáo đánh giá kết quả phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh sau hai năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020248/BC-UBND21/06/2018 Tải về
18Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2018; nhiệm vụ tháng 6 năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn215/BC-UBND29/05/2018 Tải về
19Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển KTXH và Dự toán NSNN năm 2018; tình hình KTXH tháng 4 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2018 trên địa bàn tỉnh164/BC-UBND26/04/2018 Tải về
20BÁO CÁO Đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018117/BC-UBND29/03/2018 Tải về
21BÁO CÁO Tình hình kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh Quý I, một số nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 201899/BC-UBND21/03/2018 Tải về
22BÁO CÁO Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh 02 tháng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 201863/BC-UBND28/02/2018 Tải về
23BC Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, bảo đảm QPAN 02 tháng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2018 và triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 về nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển KTXH và Dự toán NSNN năm ...60/BC-UBND26/02/2018 Tải về
24Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2018 và triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP28/BC-UBND25/01/2018 Tải về
25Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2017; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2018440/BC-UBND15/11/2017 Tải về
26Báo cáo chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 năm 2017441/BC-UBND02/11/2017 Tải về
27Báo cáo chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 năm 2017334/BC-UBND29/08/2017 Tải về
28Báo cáo chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 năm 2017307/BC-UBND10/08/2017 Tải về
29Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017227/BC-UBND26/06/2017 Tải về
30Báo cáo chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 năm 2017192/BC-UBND05/06/2017 Tải về
31Báo cáo chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 năm 2017155/BC-UBND09/05/2017 Tải về
32Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh Quý I, một số nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2017119/BC-UBND05/04/2017 Tải về
33Báo cáo chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 năm 201758/BC-UBND27/02/2017 Tải về
34Báo cáo chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 năm 201728/BC-UBND08/02/2017 Tải về
35Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2016; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2017 của tỉnh Bắc Kạn339/BC-UBND21/11/2016 Tải về
36Báo cáo chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 năm 2016375/BC-UBND04/11/2016 Tải về
37Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng; nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2016 tỉnh Bắc Kạn349/BC-UBND13/10/2016 Tải về
38Báo cáo chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 năm 2016286/BC-UBND05/09/2016 Tải về
39Báo cáo chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 năm 2016259/BC-UBND08/08/2016 Tải về
40Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016 tỉnh Bắc Kạn207/BC-UBND06/07/2016 Tải về
41Báo cáo chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 năm 2016149/BC-UBND31/05/2016 Tải về
42Báo cáo chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 năm 2016124/BC-UBND05/05/2016 Tải về
43Báo cáo kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh Quý I, một số nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 201686/BC-UBND 25/03/2016 Tải về
44Báo cáo chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 năm 201653/BC-UBND01/03/2016 Tải về
45Báo cáo kinh tế xã hội tỉnh Bắc Kạn tháng 1 năm 201618/BC-UBND27/01/2016 Tải về
46Báo cáo chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 năm 2015386/BC-UBND30/11/2015 Tải về
47Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, đảm báo quốc phòng, an ninh năm 2015, nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2016 của tỉnh Bắc Kạn360/BC-UBND06/11/2015 Tải về
48Báo cáo chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 năm 2015344/BC-UBND 29/10/2015 Tải về
49Báo cáo chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 năm 2015280/BC-UBND28/08/2015 Tải về
50Báo cáo chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 năm 201245/BC-UBND31/07/2015 Tải về
51Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015194/BC-UBND25/06/2015 Tải về
52Báo cáo chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 năm 2015152/BC-UBND25/05/2015 Tải về
53Báo cáo chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 năm 2015110/BC-UBND23/04/2015 Tải về
54Báo cáo chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 năm 201589/BC-UBND31/03/2015 Tải về
55Báo cáo chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 năm 201559/BC-UBND06/03/2015 Tải về
56Báo cáo chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 năm 201525/BC-UBND04/02/2015 Tải về
57Báo cáo kinh tế xã hội tỉnh Bắc Kạn tháng 12 năm 2014441/BC-UBND31/12/2014 Tải về
58Báo cáo chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 năm 2014387/BC-UBND01/12/2014 Tải về
59Báo cáo chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 năm 2014345/BC-UBND30/10/2014 Tải về
60Báo cáo chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 năm 2014289/BC-UBND29/09/2014 Tải về
61Báo cáo chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 năm 2014259/BC-UBND27/08/2014 Tải về
62Báo cáo chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 năm 2014223/BC-UBND 28/07/2014 Tải về
63Báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2014 của tỉnh Bắc Kạn174/BC-UBND20/06/2014 Tải về
64Báo cáo chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 năm 2014151/BC-UBND02/06/2014 Tải về
65Bao cáo chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 năm 2014119/BC-UBND05/05/2014 Tải về
66Báo cáo chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 và 3 tháng đầu năm 201484/BC-UBND03/04/2014 Tải về
67Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý I năm 2014 và tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn78/BC-UBND28/03/2014 Tải về
68Báo cáo chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 năm 201444/BC-UBND28/02/2014 Tải về
69Báo cáo chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 năm 201426/BC-UBND07/02/2014 Tải về
70Báo cáo chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 năm 2013433/BC-UBND29/11/2013 Tải về
71Báo cáo chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 năm 2013382/BC-UBND31/10/2013 Tải về
72Báo cáo chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 năm 2013347/BC-UBND01/10/2013 Tải về
73Báo cáo chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 năm 2013294/BC-UBND29/08/2013 Tải về
74Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2013200/BC-UBND20/06/2013 Tải về
75Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng quý I và nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 201391/BC-UBND25/03/2013 Tải về
76Báo cáo chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 năm 201366/BC-UBND28/02/2013 Tải về
77Báo cáo chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 năm 201335/BC-UBND30/01/2013 Tải về
78Bao cáo chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 năm 2017155/BC-UBND09/05/2011 Tải về
Sign In