PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

27/02/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Vân Tùng trở thành thị trấn của huyện Ngân Sơn kể từ ngày 10/4/2023
Tại Phiên họp thứ 20, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quyết nghị thông qua Nghị quyết số 722/NQ-UBTVQH15 thành lập thị trấn Vân Tùng, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn kể từ ngày 10/4/2023.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo đó, thị trấn Vân Tùng được thành lập trên cơ sở toàn bộ 51,1 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 5.590 người của xã Vân Tùng thuộc huyện Ngân Sơn.

Thị trấn Vân Tùng giáp thị trấn Nà Phặc và các xã Cốc Đán, Đức Vân, Thượng Ân, Thượng Quan, Trung Hòa thuộc huyện Ngân Sơn.

Sau khi thành lập thị trấn Vân Tùng, huyện Ngân Sơn có 10 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 8 xã và 2 thị trấn. Tỉnh Bắc Kạn có 8 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 7 huyện và 1 thành phố; 108 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 95 xã, 6 phường và 7 thị trấn./.

Thu Cúc