PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

26/09/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Xã Dương Phong duy trì tiêu chí thu nhập trong xây dựng nông thôn mới
Thu nhập là một trong những tiêu chí quan trọng, giữ vai trò “đòn bẩy”, tạo động lực thực hiện hoàn thành cũng như nâng cao các chỉ tiêu, tiêu chí còn lại và là mục tiêu sau cùng mà các địa phương hướng tới trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM). Chính vì vậy, cùng với các địa phương khác, xã Dương Phong, huyện Bạch Thông đã và đang tích cực thực hiện nhiều giải pháp nâng cao thu nhập cho người dân.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Người dân xã Dương Phong tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng nâng cao giá trị sản xuất
trên một đơn vị diện tích đất canh tác

Từ năm 2011, cùng với các địa phương khác trên địa bàn tỉnh, xã Dương Phong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM với điểm xuất phát thấp. Khi đó, xã mới đạt 4/19 tiêu chí theo Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng NTM, tỷ lệ hộ nghèo chiếm còn cao, thu nhập bình quân mới đạt 14 triệu đồng/người/năm; cơ cấu kinh tế chủ yếu là nông lâm nghiệp với quy mô nhỏ lẻ, kết cấu hạ tầng còn thiếu và chưa đồng đều; việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, phát triển kinh tế của Nhân dân còn hạn chế; đội ngũ cán bộ xã chưa có kinh nghiệm thực tiễn trong xây dựng NTM...

Được sự hỗ trợ của các cấp, các ngành cùng sự nỗ lực của toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân địa phương, xã Dương Phong đã hoàn thành 19/19 tiêu chí và được công nhận đạt chuẩn NTM năm 2020. Diện mạo nông thôn của xã ngày càng đổi mới, thu nhập bình quân năm 2020 của xã đạt hơn 36 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo (không bao gồm các hộ nghèo thuộc đối tượng chính sách, bảo trợ xã hội) chỉ còn 7,25%.

Chủ tịch UBND xã Dương Phong Đinh Duy Tuấn chia sẻ, xác định việc hoàn thành các tiêu chí NTM với xã vùng cao đã khó, duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí lại càng khó hơn. Do đó, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Dương Phong đã và đang tích cực thực hiện nhiều giải pháp, quyết tâm duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM, xây dựng NTM nâng cao, trong đó tập trung duy trì và nâng cao tiêu chí thu nhập.

Là xã thuần nông, những năm qua, cấp ủy, chính quyền xã Dương Phong đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất hàng hóa, phát huy tối đa thế mạnh của địa phương, nhất là thế mạnh về phát triển cây ăn quả cam, quýt; tạo điều kiện thuận lợi nhất để những hộ có nhu cầu tiếp cận kịp thời các kênh hỗ trợ, nhất là vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội để phát triển sản xuất, kinh doanh. Chỉ đạo các hợp tác xã tổ chức thực hiện có hiệu quả khâu dịch vụ phục vụ sản xuất, tiêu thụ nông sản cho nông dân; xây dựng và thực hiện các mô hình liên kết phát triển sản xuất có hiệu quả. Phát triển chăn nuôi theo hướng nâng cao chất lượng gắn với bảo vệ môi trường; tăng cường phòng, chống dịch cho đàn gia súc, gia cầm…

Mô hình chăn nuôi dê tại thôn Bản Chàn đang phát triển tốt

Các Chương trình mục tiêu quốc gia được xã tập trung chỉ đạo thực hiện. Đáng chú ý như tại thôn Bản Chàn, từ hỗ trợ của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, đầu năm 2023, 8 hộ nghèo trong thôn được hỗ trợ con giống nuôi dê thương phẩm. Qua chăn nuôi thực tế cho thấy, dê phù hợp với điều kiện địa phương và được người dân chăm sóc, phát triển tốt, mặc dù mới nhận nuôi từ đầu năm nhưng nhiều hộ đã tăng đàn. Cũng từ kết quả thực tế đó, 2 hộ trong thôn đã tự bỏ kinh phí mua con giống để phát triển chăn nuôi dê. Theo anh Đặng Văn Hòa - Trưởng thôn Bản Chàn, mô hình chăn nuôi dê của thôn bước đầu cho thấy có hiệu quả; mô hình được nhân rộng và duy trì trong thời gian tới sẽ giúp người dân trong thôn thoát nghèo và nâng cao thu nhập.   

Các phong trào thi đua được xã Dương Phong đẩy mạnh, triển khai có hiệu quả, nhất là Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”. Thông qua phong trào thi đua, trên địa bàn xã đã có nhiều hộ nông dân tiêu biểu như hộ ông Bàn Văn Dũng, Nguyễn Văn Sử, Lường Văn Ninh, Lưu Đình Tiều… có thu nhập trên 400 triệu đồng/năm. Các hộ hội viên có thu nhập khá đã tích cực giúp đỡ bằng ngày công lao động, khoa học kỹ thuật, cây, con, giống để tương trợ, giúp đỡ các hộ hội viên nông dân nghèo phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo.

Thực hiện có hiệu quả các giải pháp phát triển sản xuất, sau khi được công nhận đạt chuẩn NTM năm 2020, đến nay xã Dương Phong vẫn giữ vững 19/19 tiêu chí NTM, trong đó tiêu chí thu nhập của xã được giữ vững. Theo Chủ tịch UBND xã Dương Phong Đinh Duy Tuấn, tiêu chí NTM ngày càng nâng cao, nhất là tiêu chí về thu nhập tăng 3 triệu đồng/năm. Đây sẽ là tiêu chí khó của xã Dương Phong để duy trì và nâng cao bởi trước đây thu nhập chính của người dân là từ trồng cây ăn quả cam, quýt nhưng nay diện tích cây ăn quả cam, quýt của xã đã có một phần già cỗi cho thu hoạch với sản lượng rất thấp hoặc thậm chí không cho thu hoạch; giá thị trường thấp cũng khiến người dân không mặn mà trồng mới, cải tạo, dẫn đến giảm thu nhập.

Trong thời gian tới, xã Dương Phong tiếp tục tập trung chỉ đạo tái cơ cấu sản xuất ngành nông nghiệp; tuyên truyền người dân thực hiện tốt các đề án trồng cây ăn quả, các mô hình phát triển chăn nuôi. Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, tiêm phòng định kỳ cho đàn gia súc, phát hiện dịch bệnh kịp thời và phòng trừ có hiệu quả. Hoàn thành chỉ tiêu trồng rừng, chăm sóc rừng hằng năm, tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng, không để xảy ra khai thác lâm sản trái phép.../.

Hương Dịu